Marek Lewandowski

Marek Lewandowski, radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie. Stały współpracownik największej Kancelarii Prawnej w naszym regionie.  Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, nieruchomości i administracyjnego. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego, zakładów opieki zdrowotnej, związków zawodowych.

W ramach współpracy z Biurem WISDOM Nieruchomości zapewnia kompleksową obsługę prawną procesu sprzedaży. Weryfikuje stan prawny nieruchomości, poprawność dokumentacji urzędowej, przygotowanie umów przedwstępnych i rezerwacyjnych. Prowadzi proces finalizacji transakcji, wyjaśniając wszelkie kwestie związane z obrotem nieruchomościami.

Dodatkowo oferuje usługi w następującym zakresie:

 • postępowania wieczystoksięgowe
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • podział majątku,
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej,
 • postępowania spadkowe i dział spadku,
 • zamiana dożywocia na rentę,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • doradztwo prawne w postępowaniach o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę,
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów,
  w skład których wchodzi nieruchomość.